Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Darbo rinka > Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai
 

Įgyvendinant 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36), priimtas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 87, 88 straipsnių pakeitimo ir 90 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Žin., 2010, Nr. 1-4), kuriuo atsisakyta įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo veiklos licencijavimo. Nuo 2010 m. sausio 5 d. Lietuvoje įdarbinimo užsienyje agentūros prilyginamos kitoms paslaugas teikiančioms įmonėms, todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nebeišduoda licencijų verstis šia veikla. Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi pateikti Lietuvos darbo biržai informacinį pranešimą apie savo statusą ir asmenims suteiktas paslaugas kaip nustatyta Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos apraše, patvirtintame 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu Nr. V-159 "Dėl informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo". 

Už tarpininkavimą įdarbinant iš darbo ieškančio asmens negalima rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių (Tarptautinės darbo organizacijos Konvencija dėl privačių įdarbinimo agentūrų (nr. 181), 7 str., įtvirtinta Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų ratifikavimo“).

Už tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimą numatyta bauda (Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, 173 (13) str.).

Asmenys, pastebėję pažeidimų ar nukentėję nuo tarpininkavimo įdarbinant veiklą vykdančių fizinių ar juridinių asmenų, turėtų kreiptis į policiją.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neatsako už tarpininkavimo įdarbinant veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų teikiamų paslaugų kokybę. 

Jei kyla klausimų, galite kreiptis:
Tel. (8 5) 236 0784
 

 Tarpininkavimo įdarbinant ataskaitos

Informacija atnaujinta: 2016.04.28 14:44