Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Darbo rinka > Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai
 
Susijusios nuorodos

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ieškantiems darbo asmenims nemokamai teikia:

· Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;

· valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jo filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems tokia teisė suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;

· Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir verčiasi šia veikla.

Vadovaujantis Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. liepos 10 d. Lietuvos darbo biržos direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. V-391 "Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktu, fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi pateikti teritorinei darbo biržai informacinį pranešimą apie savo statusą, veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, apie nutrauktą veiklą.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinat paslaugas, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negali reikalauti, kad darbo ieškantis asmuo visiškai arba iš dalies sumokėtų bet kokius mokesčius ar padengtų bet kokias išlaidas (1997 m. birželio 19  d. Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų Nr. 181 7 straipsnio 1 dalis (ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004 m. vasario 12 d. įstatymu Nr. IX-2016 „Dėl Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų ratifikavimo“).

Už tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 133 straipsnis).

Lietuvos darbo birža neatsako už fizinių ir juridinių asmenų, vykdančių tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą, veiklą ir jų teikiamų paslaugų kokybę. 

Asmenys, pastebėję pažeidimus ar nukentėję nuo tarpininkavimo įdarbinant veiklą vykdančių fizinių ar juridinių asmenų, turėtų kreiptis į teisėsaugos institucijas (Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos).

Jei kyla klausimų, galite kreiptis:
Tel. (8 5) 2500883 arba 1883 
 

Informacija atnaujinta: 2018.10.01 11:59