Situacijos apžvalga 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Darbo rinka > Situacijos apžvalga
Paspauskite, norėdami padidinti žemėlapį 

 Registruotas nedarbas šalyje 8,8 proc.

Šių metų gruodžio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 159,8 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,8 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Per lapkritį į šalies teritorines darbo biržas kreipėsi 22,4 tūkst. darbo neturinčių asmenų, darbdaviai registravo 23,3 tūkst. laisvų darbo vietų.

 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 

Informacija atnaujinama kiekvieną mėnesį iki 5 d.

Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka nurodytus Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatyme bei poįstatiminiuose teisės aktuose

Informacija atnaujinta: 2014.12.04 14:24