Situacijos apžvalga 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Darbo rinka > Situacijos apžvalga
Paspauskite, norėdami padidinti žemėlapį 

 Registruotas nedarbas šalyje 8,5 proc.

Šių metų liepos 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 153,3 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,5 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Per birželio mėnesį darbdaviai registravo 29,8 tūkst. laisvų darbo vietų, į šalies teritorines darbo biržas kreipėsi 21,5 tūkst. darbo neturinčių asmenų.

 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 

Informacija atnaujinama kiekvieną mėnesį iki 5 d.

Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka nurodytus Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatyme bei poįstatiminiuose teisės aktuose

Informacija atnaujinta: 2015.07.03 13:12