Situacijos apžvalga 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Darbo rinka > Situacijos apžvalga
Paspauskite, norėdami padidinti žemėlapį 

 Registruotas nedarbas šalyje 8,1 proc.

Šių metų spalio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 146,4 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,1 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Per rugsėjo mėnesį darbdaviai registravo 35,3 tūkst. laisvų darbo vietų, į šalies teritorines darbo biržas kreipėsi 24,1 tūkst. darbo neturinčių asmenų.

 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 

Informacija atnaujinama kiekvieną mėnesį iki 5 d.

Naudojamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka nurodytus Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatyme bei poįstatiminiuose teisės aktuose

Informacija atnaujinta: 2015.10.05 16:24