2016 m. darbo rinkos prognozė  

Lietuvos darbo birža jau daugiau nei 20 metų rengia trumpalaikes (vienerių metų trukmės) darbo rinkos prognozes, kurių tikslas – numatyti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos srautus ir įvertinti užimtumo rėmimo priemonių bei darbo rinkos paslaugų poreikį. 2016 metų darbo rinkos prognozė parengta remiantis ekonominių, demografinių bei darbo jėgos pasiūlos ir paklausos rodiklių analizės rezultatais, darbdavių atsakymais į klausimus apie verslo veiklos perspektyvas, darbo vietų steigimą ir likvidavimą įmonėse, viešojoje erdvėje prieinama aktualia informacija apie numatomus pokyčius darbo rinkoje.

Darbdavių apklausa rodo, kad įmonių veiklos perspektyvas 2016 metais jie vertina pakankamai teigiamai. 28 proc. apklaustų darbdavių pažymi, kad įmonės apyvarta ir investicijos į įrengimus bei technologijas didės, 68 proc. pokyčių šiose srityse nenumato, 4 proc. mano, kad apyvarta ir investicijos mažės. Dauguma – 77 proc. – apklaustų darbdavių teigia, kad darbuotojų skaičius jų įmonėse nesikeis, 19 proc. tikisi darbuotojų skaičiaus augimo, 4 proc. – mažėjimo. Darbo užmokesčio augimą savo atstovaujamose įmonėse numato 35 proc. apklaustų darbdavių, mažėjimą – tik 0,8 proc. apklaustųjų.


Kvalifikuotos darbo jėgos emigracija ir struktūrinis nedarbas pastaraisiais metais buvo pagrindiniai iššūkiai Lietuvos darbo rinkai. Prognozuojama, kad tai bus svarbu ir ateinančiais metais. Darbdaviai, nerandantys tinkamų darbuotojų, (net 46 proc. apklaustų darbdavių susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu) siekia išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus. Tačiau trūkstant kai kurių profesijų darbuotojų – tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų, restorano virėjų, metalinių laivų korpusų surinkėjų ir suvirintojų Klaipėdoje – šią problemą jie sprendžia pasitekdami kvalifikuotą darbo jėgą iš trečiųjų šalių.

Prognozių leidinio iliustracija 

Parsisiųsti Darbo rinkos
prognozės leidinį
(3,12 MB, PDF)


Darbo jėgos pasiūla – registruotų bedarbių skaičius mažės

Per metus numatoma įregistruoti 259 tūkst. bedarbių – vidutiniškai po 20-21 tūkst. bedarbių per mėnesį – 3-4 proc. mažiau nei pernai. Prognozuojama, kad vidutinis metinis registruotų bedarbių skaičius sumažės 4 proc. ir sieks 151-153 tūkst. Bedarbių struktūroje pagal išsilavinimą 2 proc. punktais turėtų sumažėti nekvalifikuotų bedarbių dalis, todėl po 1 proc. punktą padidės aukštąjį ir profesinį išsilavinimą turinčių bedarbių – 24 proc. sudarys bedarbiai su aukštuoju išsilavinimu, 39 proc. – su profesiniu išsilavinimu, 37 proc. – jokios profesinės kvalifikacijos neturintys bedarbiai. Tarp bedarbių 78 proc. bus darbo rinkoje papildomai remiami asmenys, vyresnių kaip 50 metų bedarbių – 39 proc., jaunimo iki 29 metų – 17 proc. Ilgalaikių bedarbių skaičius turėtų sumažėti 2-3 proc. punktais ir siekti 27 proc.

Daugiausiai tarp darbo ieškančių žmonių bus administratorių, pardavimo vadybininkų ir giminiškų profesijų atstovų, buhalterių ir apskaitininkų, teisininkų, socialinių darbuotojų, parduotuvių pardavėjų, lengvųjų automobilių ir furgonų vairuotojų, apdailininkų, virėjų ir traktorininkų.

Darbo jėgos paklausa – augs

Registruota darbo jėgos paklausa išliks panaši kaip ir 2015 metais. Prognozuojama, kad darbdaviai įregistruos 2-3 proc. daugiau darbo pasiūlymų – 235–245 tūkst. Pagal ekonomines veiklas 62 proc. laisvų darbo vietų bus įregistruota paslaugų, 20 proc. – pramonės, 13 proc. – statybos, 5 proc. – žemės ūkio sektoriuje.

Šiais metais darbdaviai numato įsteigti apie 20 tūkst. naujų darbo vietų, o likviduoti – 3 tūkst. Daugiausiai naujų darbo vietų šiemet bus įsteigta paslaugų ir pramonės sektoriuose – atitinkamai 51 proc. ir 37 proc. visų steigiamų darbo vietų.

Daugiausiai darbo vietų įsteigs krovininiu kelių transportu, baldų gamyba, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, duonos gamyba ir mažmenine prekyba užsiimančios įmonės. Šiuose ūkio sektoriuose taip pat bus ir daugiausiai likviduotų darbo vietų.

Didės įsidarbinimo galimybės

76 proc. visų darbo pasiūlymų bus skirti kvalifikuotai darbo jėgai, tai yra 1 proc. punktu daugiau nei 2015 metais. Nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa mažės.

Didžiausias įsidarbinimo galimybes šiais metais turės šias profesines kvalifikacijas turintys darbo ieškantys žmonės: specialistai – reklamos ir rinkodaros, informacinių technologijų srities, pardavimo, gydytojai ir slaugos specialistai; kvalifikuoti darbininkai – sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai, siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai, statybininkai, kepėjai ir konditeriai bei virėjai.

Mažiausias įsidarbinimo galimybes šiais metais turės šias profesines kvalifikacijas turintys darbo ieškantys žmonės: specialistai – apskaitos ir buhalterijos tarnautojai, administravimo ir vykdomieji sekretoriai, teisininkai, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai (ypač kūno kultūros, dailės ir įvairių kalbų), ekonomistai; kvalifikuoti darbininkai – lengvųjų automobilių ir furgonų vairuotojai, dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai, variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai, kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai, judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai.

Antrus metus sudaromas gerokai išplėstas „Įsidarbinimo galimybių barometras 2016“. Jo pagrindu sukurtas interaktyvus 155 profesijų grupių paklausumo žemėlapis, kuriame pateikta prognozuojama konkrečios profesijų grupės pasiūlos ir paklausos padėtis atskirose savivaldybėse.

Lietuvos darbo biržos 2016 metų darbo rinkos prognozė ir įsidarbinimo galimybių barometrai bus aktyviai pristatomi šalies moksleiviams, socialiniams partneriams, darbdaviams, nevyriausybinėms organizacijoms supažindinant juos su darbo rinkos tendencijomis ir kvalifikuotos darbo jėgos poreikiu.

Daugiau informacijos apie paklausiausias bei mažiau paklausias profesijas galima rasti „2016 metų įsidarbinimo galimybių barometre“ bei "Profesijų žemėlapyje".

Platesnę informaciją bei 2016 m. darbo rinkos ypatumų teritorijose apžvalgą galima rasti Lietuvos darbo biržos leidinyje „Lietuvos darbo biržos 2016 metų darbo rinkos prognozė“.

 


Informacija atnaujinta: 2016.02.11 13:59