2017 m. darbo rinkos prognozė  

Lietuvos darbo birža rengia trumpalaikes (vienerių metų trukmės) darbo rinkos prognozes, kurių tikslas – numatyti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos srautus ir įvertinti užimtumo rėmimo priemonių bei darbo rinkos paslaugų poreikį. 2017 metų darbo rinkos prognozė parengta remiantis ekonominių, demografinių bei darbo jėgos pasiūlos ir paklausos rodiklių analizės rezultatais, darbdavių atsakymais į klausimus apie verslo veiklos perspektyvas, darbo vietų steigimą ir likvidavimą įmonėse, viešojoje erdvėje prieinama aktualia informacija apie numatomus pokyčius darbo rinkoje.

Darbdavių apklausa rodo, kad įmonių veiklos perspektyvos 2017 metais vertinamos gana teigiamai. 35 proc. apklaustų darbdavių pažymi, kad įmonės apyvarta ir investicijos į įrengimus bei technologijas didės, 62 proc. pokyčių šiose srityse nenumato, 3 proc. mano, kad apyvarta ir investicijos mažės. Dauguma – 73 proc. – apklaustų darbdavių teigia, kad darbuotojų skaičius jų įmonėse nesikeis, 22 proc. tikisi darbuotojų skaičiaus augimo, 5 proc. – mažėjimo. Darbo užmokesčio augimą savo atstovaujamose įmonėse numato 43 proc. apklaustų darbdavių, mažėjimą – tik 0,7 proc. apklaustųjų.

Kvalifikuotos darbo jėgos emigracija ir struktūrinis nedarbas pastaraisiais metais buvo pagrindiniai iššūkiai Lietuvos darbo rinkai. Prognozuojama, kad tai bus svarbu ir 2017 metais. Darbdaviai, nerandantys tinkamų darbuotojų, (net 49 proc. apklaustų darbdavių susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu) siekia išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus. Tačiau trūkstant kai kurių profesijų darbuotojų – tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų, betonuotojų, plytų mūrininkų, apdailininkų, tinkuotojų, pastatų dažytojų, restorano virėjų, metalinių laivų korpusų surinkėjų, suvirintojų šią – problemą jie sprendžia pasitekdami kvalifikuotą darbo jėgą iš trečiųjų šalių.

Prognozių leidinio iliustracija 

Parsisiųsti Darbo rinkos
prognozės leidinį
(1,16 MB, PDF)


Darbo jėgos pasiūla – registruotų bedarbių skaičius mažės

Per metus numatoma įregistruoti 245 tūkst. bedarbių – vidutiniškai po 19-21 tūkst. bedarbių per mėnesį – 4-5 proc. mažiau nei 2016 metais. Prognozuojama, kad vidutinis metinis registruotų bedarbių skaičius sumažės 4 proc. ir sieks 139-141 tūkst. Bedarbių struktūroje pagal išsilavinimą nenumatoma ryškių pokyčių. 1-2 proc. punktais turėtų sumažėti nekvalifikuotų bedarbių dalis, atitinkamai padidės aukštąjį ir profesinį išsilavinimą turinčių bedarbių – 23 proc. sudarys asmenys su aukštuoju išsilavinimu, 41 proc. – su profesiniu išsilavinimu, 36 proc. – jokios profesinės kvalifikacijos neturintys bedarbiai. Tarp bedarbių 78 proc. bus darbo rinkoje papildomai remiami asmenys, vyresnių kaip 50 metų bedarbių – 39 proc., jaunimo iki 29 metų – 17 proc. Ilgalaikių bedarbių skaičius turėtų sumažėti 2–3 proc. punktais ir siekti 25 proc.

Daugiausiai tarp darbo ieškančių žmonių bus parduotuvių pardavėjų, lengvųjų automobilių ir furgonų vairuotojų, apdailininkų, virėjų ir traktorininkų administratorių, pardavimo vadybininkų ir giminiškų profesijų atstovų, buhalterių ir apskaitininkų, teisininkų, socialinių darbuotojų.

Darbo jėgos paklausa – augs

Registruota darbo jėgos paklausa išliks panaši kaip ir 2016 metais. Prognozuojama, kad darbdaviai įregistruos 3–4 proc. daugiau darbo pasiūlymų – 248–258 tūkst. Pagal ekonomines veiklas 67 proc. laisvų darbo vietų bus įregistruota paslaugų, 19 proc. – pramonės, 10 proc. – statybos, 4 proc. – žemės ūkio sektoriuje.

Šiais metais darbdaviai numato įsteigti apie 25 tūkst. naujų darbo vietų, o likviduoti – 5 tūkst. Daugiausiai naujų darbo vietų šiemet bus įsteigta paslaugų ir pramonės sektoriuose – atitinkamai 60 proc. ir 30 proc. visų steigiamų darbo vietų.

Daugiausiai darbo vietų įsteigs krovininiu kelių transportu, restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, mažmenine prekyba užsiimančios įmonės. Šiuose ūkio sektoriuose taip pat bus ir daugiausiai likviduotų darbo vietų.

Didės įsidarbinimo galimybės

75 proc. visų darbo pasiūlymų bus skirti kvalifikuotai darbo jėgai, tai yra 1 proc. punktu daugiau nei 2016 metais. Nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa mažės.

Didžiausias įsidarbinimo galimybes 2017 metais turės šias profesines kvalifikacijas turintys darbo ieškantys žmonės: specialistai – pardavimo atstovai, gydytojai, reklamos ir rinkodaros, informacinių technologijų srities ir slaugos specialistai; kvalifikuoti darbininkai – sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai, mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai, metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai, siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai, statybininkai.

Mažiausias įsidarbinimo galimybes šiais metais turės šias profesines kvalifikacijas turintys darbo ieškantys žmonės: specialistai vertėjai ir kalbininkai, ekonomistai, interjero dizaineriai ir dekoratoriai, teisininkai, jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai; kvalifikuoti darbininkai – kirpėjai, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai, floristai.
„Įsidarbinimo galimybių barometro 2017“ pagrindu sukurtas interaktyvus 155 profesijų grupių paklausumo žemėlapis, kuriame pateikta prognozuojama konkrečios profesijų grupės pasiūlos ir paklausos padėtis atskirose savivaldybėse.

Lietuvos darbo biržos 2017 metų darbo rinkos prognozė ir įsidarbinimo galimybių barometrai bus aktyviai pristatomi šalies moksleiviams, socialiniams partneriams, darbdaviams, nevyriausybinėms organizacijoms supažindinant juos su darbo rinkos tendencijomis ir kvalifikuotos darbo jėgos poreikiu.

Daugiau informacijos apie paklausiausias bei mažiau paklausias profesijas galima rasti „2017 metų įsidarbinimo galimybių barometre“ bei "Profesijų žemėlapyje".

Platesnę informaciją bei 2017 m. darbo rinkos ypatumų teritorijose apžvalgą galima rasti Lietuvos darbo biržos leidinyje „Lietuvos darbo biržos 2017 metų darbo rinkos prognozė“.  


Informacija atnaujinta: 2017.02.02 10:57