Klientų apklausų rezultatai 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Darbo rinka > Klientų apklausų rezultatai
 
Lietuvos darbo birža nuolat tobulina savo veiklą ir siekia kuo geriau tenkinti savo klientų poreikius. Kiekvienais metais teritorinėse darbo biržose atliekamos darbdaviams ir ieškantiems darbo asmenims teikiamų paslaugų vertinimo apklausos, kurių rezultatų apibendrinimas pateikiamas šiame skyriuje.
AntraštėPublikuota
collapse Bedarbių apklausos
Bedarbių apklausos motyvacijai išsiaiškinti rezultatai 2014 m.2014.06.19
Bedarbiams teikiamų paslaugų vertinimas 2014 m.2014.06.19
Profesijos neturinčių jaunuolių motyvacijos mokytis ir įgyti darbo rinkoje paklausią profesiją apklausa2013.07.09
Bedarbių apklausos motyvacijai išsiaiškinti rezultatai 2013 m.2013.06.21
Bedarbiams teikiamų paslaugų vertinimas 2012 m.2013.05.28
Absolventų motyvacijos dirbti bei galimybių įsidarbinti tyrimas 2010 m.2011.01.11
Bedarbiams teikiamų paslaugų vertinimas 2010 m.2010.07.28
Apklausos bedarbių motyvacijai išsiaiškinti rezultatai 2010 m.2010.05.13
Absolventų motyvacijos dirbti bei galimybių įsidarbinti tyrimas 2009 m.2010.02.22
Bedarbiams teikiamų paslaugų vertinimas 2009 m. I pusmetis2009.06.03
Bedarbiams teikiamų paslaugų vertinimo tyrimas 2008 m.2009.04.09
Absolventų, įregistruotų darbo biržoje, apklausa 2008 m.2008.11.17
Bedarbiams teikiamų darbo biržos paslaugų vertinimas 2008 m. I pusm.2008.07.16
Bedarbiams teikiamų paslaugų vertinimas 2007 m.2008.03.14
collapse Darbdavių apklausos
Darbdavių pasitenkinimo Lietuvos darbo biržos teikiamomis paslaugomis tyrimo rezultatai 2014 m.2015.04.13
2012 m. darbdaviams teiktų paslaugų vertinimo apklausos rezultatai2013.03.12
Darbdaviams teikiamų paslaugų vertinimas, 2011 m.2012.04.02
Darbdaviams teikiamų paslaugų vertinimas 2010 m.2011.02.21
Darbdaviams teikiamų paslaugų vertinimas 2009 m.2010.03.08
Darbdavių apklausa apie pokyčius įmonėse 2009 m.2009.07.31
Darbdaviams teikiamų paslaugų vertinimo tyrimas 2008 m.2009.04.13
Darbdaviams teikiamų paslaugų vertinimo tyrimas 2008 m. I pusm.2008.07.22
Darbdaviams teikiamų paslaugų vertinimo tyrimas 2007 m.2008.03.14
Apklausos elektroniniu paštu “Kaip darbdaviai vertina darbo biržos paslaugų kokybę” rezultatai (2005 m. II pusm.)2006.03.17
collapse Mokymo dalyvių apklausos
Profesinio mokymo paslaugų vertinimas 2017 m.2018.08.20
Profesinio mokymo paslaugų vertinimas 2016 m.2017.03.24
Profesinio mokymo paslaugų vertinimas 2015 m.2016.02.25
Asmenų, 2010 m. baigusių profesinio mokymo kursus, tyrimo rezultatai2011.02.24
Asmenų, 2009 M. baigusių profesinio mokymo kursus, tyrimo rezultatai2010.03.05
Asmenų, 2008 m. baigusių profesinio mokymo kursus, tyrimas2009.04.14
Asmenų 2007 m. baigusių profesinio mokymo kursus apklausa2008.03.15
collapse Motyvacijos vertinimo apklausos
Bedarbių motyvacijos vertinimo tyrimas 2008 m.2009.04.09
Bedarbių motyvacija darbo paieškoje 2008 metų I pusm.2008.07.17
Bedarbių motyvacijos vertinimo apklausos 2007 m.2008.03.15
Klientams teikiamų darbo biržos paslaugų vertinimo tyrimų rezultatai 2006 m.2007.03.23
Klientams teikiamų darbo biržos paslaugų vertinimo tyrimų rezultatai 2006 m. I pusmetis2006.10.20
Darbo biržos klientams teikiamų paslaugų vertinimo tyrimų 2005 m. rezultatai2006.03.16