Komisijos ir darbo grupės 

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ REIKALŲ KOMISIJA

    

  1. Vygintas Morkūnas – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);

  2. Ilona Budrevičienė – Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

  3. Henrika Chmieliauskienė – Lietuvos darbo biržos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

  4. Juratė Stankevičienė – Lietuvos darbo biržos Veiklos vystymo departamento Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėja;

  5. Aistė Linkutė – Lietuvos darbo biržos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;

  6. Kristina Ščerbickaitė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo rinkos skyriaus vedėja;

  7. Daiva Liugienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialistė;

  8. Sandra Brigytė Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skriaus vyriausioji specialistė;

  9. Rolandas Ragėnas – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjas;

  10. Evelina Kelmelienė – Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė;

  11. Jurgita Masiulionytė – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė;

  12. Ieva Lapeikienė – skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ koordinatorė.“

    Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentas

        

       PARAIŠKŲ DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS SKYRIMO SOCIALINĖMS ĮMONĖMS SVARSTYMO DARBO GRUPĖ

        

       1.    Gytis Darulis – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) Kokybės vadybos ir kontrolės skyrius vedėjas (Darbo grupės pirmininkas);

       2.   Vilija Sanajevienė – Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (Darbo grupės pirmininko pavaduotoja);

       3.   Laimutė Čeplinskienė - Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

       4.   Rima Švedienė – Lietuvos darbo biržos Veiklos vystymo departamento Veiklos ir priemonių planavimo vyriausioji specialistė; 

       5.  Henrika Chmieliauskienė - Lietuvos darbo biržos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;

       6.  Ana Šanina – Lietuvos darbo biržos Finansų, teisės ir pirkimų departamento L. e. p. Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja.


        Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo darbo grupės reglamentas (TAR 2016-07-28, indentifikacinis kodas 2016-21064)

       Informacija atnaujinta: 2018.04.24 14:41