Vyriausybė – už lengvatas pirmą kartą įsidarbinantiems
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2010 m. balandžio 28 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Vyriausybė – už lengvatas pirmą kartą įsidarbinantiems

 

Vyriausybė, siekdama skatinti darbdavius priimti į darbą darbo patirties neturinčius asmenis, siūlo nustatyti, kad darbdaviai, pagal darbo sutartį pirmą kartą įdarbinę tokius asmenis, būtų atleisti nuo socialinio draudimo įmokų dalies, skirtos pensijoms. Šią mokestinę lengvatą asmuo turėtų vienerius metus nuo įsidarbinimo pirmą kartą pradžios.

Mokant vidutiniškai 800 litų mėn. atlyginimą, darbdavio išlaidos, susijusios su socialinio draudimo įmokomis vienam darbuotojui sumažėtų nuo 248 Lt iki 60 Lt. Jaunuoliai ar kiti pradedantys darbinę veiklą asmenys tuo metu galėtų savarankiškai kaupti būsimai senatvės pensijai pensiniuose fonduose. Siūlomos įstatymo nuostatos būtų taikomos laikinai – dvejus metus.

Siekiant mažinti nedarbą, taip pat siūloma nuo 3 iki 5 mėnesių pratęsti ir darbo įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimą, o pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją – iki 12 mėnesių.

Numatomos įstatymų pataisos, kurios įtvirtintų galimybę įspėtiems apie atleidimą darbuotojams iškart ieškoti kitos darbo vietos. Tuomet darbuotojų įspėjimo apie atleidimą iš darbo laikotarpiu teritorinė darbo birža iš anksto darbuotojams surastų darbdavius, kurie juos galėtų įdarbinti pagal užimtumo rėmimo priemones ir gauti darbo užmokesčio subsidijas.

Bedarbiams, norintiems užsiimti individualia veikla pagal verslo liudijimą, siūloma mokėti subsidiją verslo liudijimo įsigijimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų išlaidoms padengti. Kas mėnesį būtų mokama 0,25 minimalaus mėnesinės algos dydžio subsidija (dabar tai sudaro 200 Lt).

Įstatymų projektuose taip pat siūloma suteikti galimybę – kol vyksta teisinės procedūros- neišregistruotų neveikiančių individualių įmonių savininkams registruotis bedarbiais ir gauti socialinę paramą.  

Užimtumo rėmimo įstatymo projekte patikslintos ir viešųjų darbų organizavimo sąlygos. Siekiant suteikti prioritetą darbo vietoms išsaugoti ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams, apibrėžiama, kad viešuosiuose darbuose galės dalyvauti darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką, bet tik įmonėse, patiriančiose ekonominius sunkumus. Taip pat įstatymo projekte nustatyta, kad viešieji darbai gali būti finansuojami ir iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų. Tai sudarytų sąlygas didesniam bedarbių skaičiui dalyvauti viešuosiuose darbuose. 

                                                                                                                                               Vyriausybės Spaudos tarnyba

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas