Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas
Sąrašas

2008 m. birželio 28 d.
Kategorija:

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendino Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“ Nr. D4-652-ESF/2004/2.1.0-03-US06-199 “, kurio tikslas – skatinti bedarbius aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, sudarant jiems galimybes įgyti darbo rinkos poreikius atitinkančias kvalifikacijas, ugdant verslumą bei plėtojant remiamą įdarbinimą. Vykdant šį projektą, atliktas aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas. Mokslino tyrimo tikslas – įvertinti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių (programų socialinį ir ekonominį efektyvumą.

 Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimo santrauka

 

Sąrašas