Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų plėtra“ tyrimas
Sąrašas

2006 m. sausio 24 d.
Kategorija:

Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų plėtra“ Lietuvos darbo biržos užsakymu Darbo ir socialinių tyrimų institutas atliko dalyvavusių mokymuose asmenų apklausą. Apklausos rezultatai leido suformuluoti išvadas dėl vykdytų mokymų organizavimo ir pateikti rekomendacijas dėl ateityje organizuojamų panašių mokymų.

 Mokymo kursų organizavimo metodų efektyvumo tyrimo ataskaita 

Sąrašas