Bedarbių profesinio mokymo naudos tyrimas, įvertinant profesinio mokymo programų vykdymo efektyvumą bei praktinio mokymo kokybę
Sąrašas

2007 m. sausio 9 d.
Kategorija:

Siekiant įvertinti profesinio mokymo programų vykdymo efektyvumą ir praktinio mokymo kokybę pagal paklausiausias mokymo programas Darbo ir socialinių tyrimų institutas 2006 m. atliko mokslinį tyrimą tema „Bedarbių profesinio mokymo naudos tyrimas, įvertinant profesinio mokymo programų vykdymo efektyvumą bei praktinio mokymo kokybę“.

Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Mažeikių, Utenos ir Vilniaus teritorinių darbo biržų aptarnaujamose teritorijose atliktos besimokančiųjų pagal paklausiausias mokymo programas bedarbių bei darbdavių, įdarbinusių asmenis, baigusius darbo rinkos profesinio mokymo programas apklausos, siekiant įvertinti darbuotojų praktinio pasirengimo kokybę. Parengtos rekomendacijos profesinio mokymo vykdymo efektyvumui didinti bei praktinio mokymo kokybei gerinti.

 Mokslinio tyrimo „Bedarbių profesinio mokymo naudos tyrimas, įvertinant profesinio mokymo programų vykdymo efektyvumą bei praktinio mokymo kokybę” ataskaita

Sąrašas