Darbo jėgos paklausos bei darbo vietų užpildymo problemų tyrimas
Sąrašas

2007 m. sausio 9 d.
Kategorija:

Šis tyrimas itin aktualus, kadangi dėl atsiradusio darbo jėgos trūkumo vis aštresnė tampa darbo vietų užpildymo problema. Darbo paklausa neatitinka darbo pasiūlai tiek dėl spartaus bendro situacijos darbo rinkoje pagerėjimo, tiek dėl bedarbių kvalifikacijos neatitikimo darbo rinkos poreikiams, tiek dėl išorinės migracijos veiksnio.

Siekiant ištirti laisvų darbo vietų užpildymo problemas bei veiksnius, lemiančius darbuotojų skaičiaus kaitą, Lietuvos darbo biržos užsakymu Darbo ir socialinių tyrimų institutas 2006 m. atliko mokslinį tyrimą tema ,,Darbo jėgos paklausos bei darbo vietų užpildymo problemų tyrimas “.

I-asis tyrimo etapas.

Pirmajame tyrimo etape atlikta išsami laisvų darbo vietų skaičiaus, dinamikos bei būklės analizė. Be to, šiame tyrimo etape atliktas šalies regionų grupavimas pagal darbo jėgos paklausos lygį. Pastarieji skaičiavimai įgalina atskleisti darbo jėgos paklausos netolygumą, kuris lemia darbo paklausos ir pasiūlos disproporcijas šalies regionuose. Išskirtos darbo vietų neužpildymo priežastys.

 Mokslinio tyrimo „Darbo jėgos paklausos bei darbo vietų užpildymo problemų tyrimas “ I-ojo tyrimo etapo ataskaita

II-asis tyrimo etapas.

Antrajame tyrimo etape atlikta darbo jėgos paklausos kitimo tendencijų Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje situacijos analizė. Siekiant identifikuoti laisvų darbo vietų užpildymo problemas bei darbuotojų kaitos priežastis, atlikta ekspertinė darbdavių (vadovaujančio personalo) apklausa Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje. Papildomai atlikta sunkiausiai užpildomų darbo vietų pagal profesijas analizė šalies mastu, pateiktos rekomendacijos dėl darbo vietų užpildymo didinimo.

 Mokslinio tyrimo „Darbo jėgos paklausos bei darbo vietų užpildymo problemų tyrimas “ II-ojo tyrimo etapo ataskaita

Sąrašas