Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Bedarbių užimtumo rėmimas“ efektyvumo tyrimas
Sąrašas

2007 m. sausio 22 d.
Kategorija:

Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Bedarbių užimtumo rėmimas“ Lietuvos darbo biržos užsakymu Socialinių tyrimų ir darbo institutas atliko projekto efektyvumo tyrimą, kuriame įvertinta viena pagrindinių veiklų – užimtumo rėmimo programų socialinis ekonominis efektyvumas.

Tyrimo metu, apklausiant projekto dalyvius ir juos įdarbinusius darbdavius, įvertintos užimtumo rėmimo programos, jų socialinis ekonominis efektyvumas, pateiktos rekomendacijos šios veiklos naudai didinti.

2007 m. sausio mėn. pateikta tyrimo ataskaita .

Sąrašas