Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra“ efektyvumo tyrimas
Sąrašas

2007 m. sausio 22 d.
Kategorija:

Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra“ Lietuvos darbo biržos užsakymu Socialinių tyrimų ir darbo institutas atliko projekto efektyvumo tyrimą, kuriame įvertinta viena pagrindinių veiklų – projekto dalyvių profesinis mokymas pagal atnaujintas ir modifikuotas darbo rinkos profesinio mokymo programas.

Tyrimo metu, apklausiant projekto dalyvius ir juos įdarbinusius darbdavius, įvertinta profesinio mokymo programų kokybė bei pateiktos rekomendacijos šios veiklos tobulinimui.

2007 m. sausio mėn. pateikta tyrimo ataskaita .

Sąrašas