Atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimas
Sąrašas

2007 m. birželio 20 d.
Kategorija:

Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamo projekte „Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas“ numatytas veiklas, 2007 m. sausio mėn. Lietuvos darbo birža pasirašė mokslinių tyrimų paslaugų tema „Atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimas“ atlikimo sutartį su Darbo ir socialinių tyrimų institutu.

Lietuvos darbo biržos teikiamų atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimas buvo vykdomas tokiais aspektais:

  • atviro informavimo paslaugų poreikio nustatymas ir jo patenkinimo įvertinimas bei tobulinimo perspektyvos (paslaugų pakankamumo, prieinamumo įvairioms socialinėms grupėms, tarpusavio susiejimo (sistemiškumo), pateikiant įvairiomis informavimo priemonėmis);
  • atviro informavimo paslaugų vystymas bei prieinamumo didinimas tikslinėms grupėms (asmenims, turintiems specialiųjų poreikių);
  • pateikiamos informacijos įvertinimas kokybės, periodiškumo bei sistemiškumo požiūriu;
  • atviro informavimo paslaugų sistemos (tinklo) optimizavimas.

2007 m. gegužės mėn. atlikus tyrimą, buvo parengta mokslinio tyrimo tema „Atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimo“ ataskaita .

Sąrašas