Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ tyrimas „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir profesinės reabilitacijos programos efektyvumo vertinimas“
Sąrašas