2008-12-17 „Bedarbių praktinio mokymo vertinimas“
Sąrašas

2009 m. sausio 12 d.
Kategorija:

Mokslinio tyrimo tikslas – įvertinti bedarbių praktinio mokymo pagal paklausiausias mokymo programas organizavimą mokymo įstaigoje ar darbo vietoje (įstaigoje, įmonėje) ir praktinio parengimo atitikimą darbo rinkos poreikiams.

Bedarbių praktinio mokymo vertinimas

Sąrašas