Neįgaliesiems taikomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių vertinimas ir pasiūlymų parengimas priemonių efektyvumui didinti
Sąrašas

2008 m. liepos 23 d.
Kategorija:

Vykdant Lietuvos darbo biržos ES fondo finansuojamą projektą „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas” Nr. D4-438/2004/2.3.0-03-241/US06-89, kurio tikslas padėti asmenims su negalia integruotis į visuomenę ir darbo rinką, sumažinti socialinę atskirtį, nukreipiant asmenis su negalia į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, buvo atliktas mokslinis tyrimas. Įgyvendinamo mokslinio tyrimo tikslas – įvertinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (profesinio mokymo ir remiamojo įdarbinimo) efektyvumą, remiantis asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, ir juos įdarbinusių darbdavių apklausų duomenimis bei pateikti pasiūlymus dėl šių priemonių tobulinimo.

 Mokslinio tyrimo santrauka

 

Sąrašas