Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas
Sąrašas

2007 m. lapkričio 23 d.
Kategorija:

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės laikomos svarbiu Lisabonos strategijos įgyvendinimo įrankiu. Pastaruoju metu jos vis dažniau taikomos siekiant platesnių makroekonominių, užimtumo bei socialinės politikos tikslų. Kartu reikia pažymėti, jog pripažįstant aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo svarbą, būtina užtikrinti ir jų efektyvumą.

Ši ataskaita yra mokslinio tyrimo „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo”, kuris atliekamas Lietuvos darbo biržai įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas” (BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001), IV-asis darbų etapas.

 IV-jo mokslinio tyrimo etapo ataskaita

Sąrašas