Darbo biržos veikla 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Administracinė informacija
 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos 46 teritorinės darbo biržos savo veiklą pradėjo 1991 m. kovo 1 d.

Lietuvos darbo birža derina darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, siekia didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, įgyvendina dvišalį ir trišalį socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, rengia ir įgyvendina nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo priemones, siekiant mažinti struktūrinį nedarbą, vykdo darbo rinkos stebėseną, vertina padėtį darbo rinkoje ir prognozuoja jos pokyčius, plėtoja viešąsias paslaugas ir gerina įgyvendinamų užimtumo rėmimo priemonių efektyvumą, įsisavina Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų finansinę paramą, siekiant užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimo bei užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje, aktyviai veikia Europos užimtumo tarnybų tinkle, kuriant vieningą ir skaidrią Europos Sąjungos darbo rinką, užtikrina ir modernizuoja teritorinių darbo biržų veiklą, skatinant užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

 Naujienos

Situacija darbo rinkoje pirmąjį pusmetį2018.09.14
Pasitikėjimo linija – apie Darbo biržos paslaugas ir aptarnavimo kokybę2018.09.11
Užimtumo tarnyba jau nuo spalio 1 d. pradeda veiklą2018.09.07
Susitikime su socialiniais partneriais apžvelgtos darbo rinkos aktualijos2018.09.07
Siekiantiems greičiau įgyti kvalifikaciją – kompetencijų pripažinimo paslauga2018.08.31
1 - 5 Pirmyn

 Naujausi skelbimai

2018.09.10Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto "Profesinė reabilitacija" koordinatoriaus pareigas

 Renginiai

Rugsėjo 24-28 d. LDB Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus vedėjas Gytis Darulis dalyvaus ES Dvynių projekto „Parama darbo ir gyventojų socialinės apsaugos ministerijai modernizuojant valstybines užimtumo tarnybas Azerbaidžano Respublikoje“ veiklose.Naujas2018.09.24 13:00Baku, Azerbaidžano Respublika.

Informacija atnaujinta: 2015.11.13 10:32