Darbo biržos veikla 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Administracinė informacija
 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos 46 teritorinės darbo biržos savo veiklą pradėjo 1991 m. kovo 1 d.

Lietuvos darbo birža derina darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, siekia didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, įgyvendina dvišalį ir trišalį socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, rengia ir įgyvendina nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo priemones, siekiant mažinti struktūrinį nedarbą, vykdo darbo rinkos stebėseną, vertina padėtį darbo rinkoje ir prognozuoja jos pokyčius, plėtoja viešąsias paslaugas ir gerina įgyvendinamų užimtumo rėmimo priemonių efektyvumą, įsisavina Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų finansinę paramą, siekiant užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimo bei užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje, aktyviai veikia Europos užimtumo tarnybų tinkle, kuriant vieningą ir skaidrią Europos Sąjungos darbo rinką, užtikrina ir modernizuoja teritorinių darbo biržų veiklą, skatinant užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

 Naujienos

Darbo birža optimizavo beveik 6000 kv. m. valdomo valstybės turto Naujas2017.10.18
Kviečiame dalyvauti virtualioje Baltijos šalių darbuotojų darbo mugėje2017.10.17
Lietuvos ekspertai pradeda Azerbaidžano darbo biržų pertvarką2017.10.09
Rudenį suaktyvėjo suaugusiųjų profesinis mokymas2017.10.06
ES užimtumo tarnybų tinklo (PES Network) išorės ekspertai: turite, kuo didžiuotis2017.10.06
1 - 5 Pirmyn

 Naujausi skelbimai

2017.10.11Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško naujo komandos nario Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo specialisto

 Renginiai

Nėra elementų, kuriuos galima rodyti šiame sąrašo „Renginiai“ rodinyje.

Informacija atnaujinta: 2015.11.13 10:32