Struktūra ir kontaktai 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Struktūra ir kontaktai
 

 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri kartu su jai pavaldžiomis teritorinėmis darbo biržomis įgyvendina darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politiką. Darbo ieškantiems asmenims padedame greičiau įsidarbinti, suteikiame jiems galimybių įgyti reikiamą kvalifikaciją ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, darbdaviams padedame susirasti kvalifikuotų darbuotojų.

Vizija - tapti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių (klientų) pripažinta darbo rinkos paslaugas teikiančia organizacija/komanda.

Misija - didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamą darbuotoją.

Tikslai:
• Derinti darbo pasiūlą ir paklausą
• Mažinti nedarbą ir užkirsti jam kelią
• Gerinti teikiamų paslaugų kokybę

Vertybės:
• Patikimumas
• Atsakingumas
• Empatija
• Atvirumas

 

Šalyje veikia 10 teritorinių darbo biržų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje.

Informacija atnaujinta: 2018.12.03 10:08