Prieš atvykstant į Lietuvą reikia žinoti 
Prekių judėjimas

Vykstant į Lietuvą ir vežant prekes gali būti taikomi kai kurie draudimai ir apribojimai. Prekės, kurių įvežimas į Lietuvos Respubliką keleiviams yra apribotas: alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, kai kurie maisto produktai, bižuterija, automobilių kuras ir tepalai ir kt.

Jeigu keleivis veža deklaruojamas prekes, privalo deklaruoti muitinėje nustatyta tvarka ir sumokėti muito mokesčius. Yra patvirtintas daiktų sąrašas, kuriuos įvežant netaikomi importo mokesčiai.

Jeigu keleivis yra gavęs leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, jis per 3 mėnesius nuo leidimo nuolat gyventi Lietuvoje gavimo dienos gali įvežti jam ar jo šeimos nariams priklausančius ir užsienyje asmeniškai naudotus nekomercinės ir negamybinės paskirties daiktus.

Visada patariama pasitikslinti paskutinius apribojimus prieš išvykstant į šalį. Informacijos patariama teirautis šalies muitinės tarnyboje.

Gyvūnų ir augalų judėjimas

Jeigu jūs norite atsivežti gyvūnus su savimi į Lietuvą, turite pasidomėti ar yra  taikomi apribojimai.

Valstybinė veterinarijos tarnyba yra patvirtinusi gyvūnų vežimo taisykles.  Norint iš bet kurios ES šalies vykti į Lietuvą su gyvūnu augintiniu, būtina:

1. ženklinimas;

2. vakcinacija nuo pasiutligės arba Deklaracija;

3. gyvūno augintinio pasas arba veterinarijos sertifikatas.

Dviejų butų namo bute, daugiabučio namo bute ar individualiame gyvenamajame name leidžiamų laikyti šunų ar kačių skaičius nustatomas atsižvelgiant į vienam šuniui ar katei reikalingą minimalią ploto normą. Kiekviena Lietuvos savivaldybė turi nusistačiusi savo gyvūnų laikymo taisykles. Visuomeninėse transporto priemonėse: priemiestiniuose ir tarpmiestiniuose autobusuose, traukiniuose, lėktuvuose ir laivuose leidžiama vežti šunis, kates bei kitus ne žemės ūkio paskirties gyvūnus pagal galiojančias Keleivių ir bagažo vežimo taisykles. Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto puslapyje www.vmvt.lt.

Įvežant augalus taip pat yra taikomi apribojimai. Kiekvienam fiziniam asmeniui leidžiama vežti ribotą kiekį neužkrėstų skintų gėlių, auginimo substrato.  augalinės kilmės maistui skirtų prekių ir daržovių bei gėlių sėklų, kurios turi būti fitosanitariškai patikrintos pasienio punkte.

Įvežant augalų apsaugos produktus ne iš Europos Sąjungos valstybių, būtina turėti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos išduotą vienkartinį leidimą. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.vatzum.lt.

Finansinio turto judėjimas

Kiekvienos šalies bankai ir kitos finansinės institucijos turi savo taisykles. Lietuvos Respublikoje nėra apribojimų su komerciniais sandoriais ar paslaugų teikimu susijusiems kreditams, taip pat finansinėms paskoloms ir kreditams. Rezidentai gali atidaryti sąskaitas užsienio bankuose, o ne rezidentai, pateikę tam tikrus dokumentus gali atidaryti sąskaitas Lietuvos Respublikos komerciniuose bankuose.

Norint atsidaryti sąskaitą   bet kuriame Lietuvos banke, turite pateikti asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai pateikia pasą ar kitą dokumentą su asmens kodu, nuotrauka ir parašu.

Asmenys be pilietybės pateikia leidimą gyventi Lietuvoje.

Indėlių sąskaitos atidaromos klientui ir bankui sudarius nustatytos formos sutartį.

Jums atidaryti sąskaitą gali ir kitas asmuo, Jūsų vardu arba Jūsų naudai.

Mokėjimo kortelę gauti ir atidaryti kortelės sąskaitą gali asmenys nuo 18 metų amžiaus. Norėdami įsigyti banko mokėjimo kortelę turite kreiptis į banką su asmens tapatybės kortele arba pasu ir užpildyti nustatytos formos prašymą. Bankui priėmus sprendimą išduoti kortelę, klientui atidaroma kortelės sąskaita. Jūsų mokėjimo kortelės sąskaita gali naudotis ir kiti Jūsų įgalioti asmenys, kurių išlaidas Jūs sutinkate padengti.          

Papildomą informaciją apie kreditus, lizingą, vertybinius popierius ir kitas bankų teikiamas paslaugas galėsite sužinoti atvykę į banką.  Daugiau informacijos ieškokite bankų internetinėse svetainėse:

Lietuvos bankas www.lb.lt

SEB bankas www.seb.lt;

DNB bankas www.dnb.lt;  

Swedbank www.swedbank.lt 

Transporto priemonių judėjimas

Atvykus į Lietuvos Respubliką reikalinga registruoti transporto priemonę. Užsienio transporto priemonių savininkai esantys Lietuvoje ilgiau kaip tris mėnesius, privalo laikinai įregistruoti transporto priemonę valstybinėje įmonėje „Regitra“ pagal asmens laikiną gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Respublikoje laikinai gyvenančių ar dirbančių užsienio fizinių asmenų įsigytos transporto priemonės registruojamos bendra tvarka. Nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės valdomos transporto priemonės taip pat registruojamos bendra tvarka.

Visoms transporto priemonėms yra atliekama techninė apžiūra. Lengvųjų automobilių techninė apžiūra atliekama kas 24 mėnesiai.

Gyvenvietėse visoms transporto priemonėms leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 50 km/h greičiu. Lengvaisiais automobiliais automagistralėmis nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d. ne didesniu kaip 130 km/h greičiu, nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. ne didesniu kaip 110 km/h greičiu; keliuose su skiriamąja juosta ne didesniu kaip 100 km/h, kituose keliuose ne didesniu kaip 90 km/h greičiu.

Neturintiems 2 metų vairavimo stažo vairuotojams, taip pat asmenims, kurie mokosi vairuoti, leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 70 km/h greičiu.

Nepriklausomai nuo paros laiko transporto priemonių vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis visus metus. Taip pat visiems vairuotojams yra privalomas civilinis draudimas.

Registracijos ir kitų mokesčių dydžius rasite interneto svetainėse:

Valstybinė įstaiga „REGITRA“- www.regitra.lt;

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija- www.vrm.lt.

Vairuotojo pažymėjimas

Asmuo, kuris turi Europos Sąjungos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą ir gyvena Lietuvoje ne mažiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus, gali prašyti, kad jo vairuotojo pažymėjimas būtų pakeistas į atitinkamą Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą. Valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas, jei jame nurodytas galiojimo laikas nepasibaigęs, keičiamas pateikus šiuos dokumentus:
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Dokumentas apie gyvenamąją, darbo ar mokymosi vietą;

Nustatytos formos galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, kad sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę;

Vairuotojo pažymėjimas (jei buvo išduotas);

Viena 3,5 x 4,5 cm dydžio matinio popieriaus nuotrauka.

Vairuotojo pažymėjimas, išduotas valstybės, keičiančios Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimus abipusio susitarimo sąlygomis, keičiamas be egzaminų. Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas.

Vairuotojo pažymėjimas Lietuvos Respublikoje išduodamas dešimčiai metų. Norint gauti vairuotojo pažymėjimą, reikia išlaikyti teorinį ir praktinį egzaminą.

Valstybinė įstaiga „REGITRA“- www.regitra.lt .

Mokyklos paieška

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki 6 metų. Šią programą vykdo lopšeliai, lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai ir kitos mokyklos.

Pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas pradeda lankyti, kai jam sueina 7 metai. Pradinis ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos-darželiai, pradinės ir kitos mokyklos. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.

Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, pagrindinės, jaunimo, profesinės ir  kitos mokyklos. Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą. Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki 10 klasės. 

Vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą. Dvejų metų vidurinio ugdymo programą vykdo gimnazijos, vidurinės, profesinės ir kitos mokyklos. Vidurinio ugdymo programą sudaro įvairūs privalomi ir pasirenkami bendrojo ugdymo bei galimi profesinio mokymo moduliai. Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius brandos egzaminus.

Specialiojo ugdymo paskirtis yra padėti specialiųjų poreikių asmeniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, įveikti socialinę atskirtį. Specialųjį ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, atskirais atvejais - specialiosios mokyklos.

Išsamesnę informaciją apie ugdymą Lietuvoje galite rasti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje www.smm.lt.

Apgyvendinimas

Lietuvoje Jūs galite apsigyventi viešbutyje, išsinuomoti namą, butą, kotedžą ar kambarį; nusipirkti kotedžą, butą ar namą. Svarbu, kad pirkdami ar nuomodami būstą,  tinkamai sutvarkytumėte visus teisinius dokumentus. Pagalbos galite kreiptis į nekilnojamojo turto agentūras, advokatų bei notarų kontoras. 

Privatūs kontaktai, draugų, bendradarbių, pažįstamų, giminių ar verslo partnerių pagalba ieškant būsto yra tik vienas iš galimų  tinkamo būsto susiradimo būdų.

Informacijos apie gyvenamųjų patalpų nuomą ar pardavimą galite rasti specializuotuose reklaminiuose laikraščiuose, nacionaliniuose dienraščiuose, vietinėje spaudoje, internetiniuose tinkalpiuose. Be to,  galite asmeniškai pasiskelbti, nurodydami, kokio busto jūs pageidaujate.

Norėdami išsinuomoti ar nusipirkti būstą, galite pasinaudoti nekilnojamo turto agentūrų paslaugomis, už kurias reikia sumokėti. Informaciją apie šias agentūras rasite „Geltonuosiuose puslapiuose“ bei laikraščių skelbimų skiltyse.  Dauguma agentūrų turi internetines svetaines, kuriose pateikiami detalūs parduodamų ar nuomojamų būstų aprašymai, jų nuotraukos.

Kelionių agentūros paprastai teikia patarimus bei informaciją apie būsto susiradimą.

Įmonių paieška- www.infoplius.lt;

Internetinėse svetainėse tokiose kaip www.ober-haus.lt, www.aruodas.lt, www.capital.lt galite rasti nekilnojamo turto nuomos ar pardavimo skelbimų.

Registracijos tvarka

Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje suteikia užsieniečiui teisę pasirinkti gyvenamąją vietą šalyje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir į ją sugrįžti šio leidimo galiojimo laiku.

Judėjimo laisvė užsieniečiui gali būti apribota tik dėl valstybės saugumo ir viešosios tvarkos interesų įstatymų nustatytais atvejais.

Teisės aktai numato užsieniečiams privalomą duomenų pateikimą bei gyvenamosios vietos deklaravimą. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys minėtus dalykus:

LR įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  2004 m. balandžio 29 d. Nr. IX-2206.

LR Vyriausybės įsakymas „ „Dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2015 m. gegužės 6 d. Nr. 1V-367.

LR „Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas“  2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1919.

Deklaruoti gyvenamąją vietą privalo leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvoje, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.

Gyvenamąją vietą užsieniečiai deklaruoja migracijos tarnyboje. Ji deklaruojama per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti atsiradimo.

Valstybės institucija ar įstaiga arba darbdavys privalo informuoti vidaus reikalų ministro įgaliotą instituciją apie užsienietį šiais atvejais:

 -darbdavys - apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, nutraukimą;

  -valstybinė mokesčių inspekcija - apie užsienietį, turintį leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, kuris nutraukė komercinę ar kitokią darbinę veiklą Lietuvos Respublikoje;

  -mokymo įstaiga - apie užsieniečio, turinčio leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, pašalinimą arba pasitraukimą iš studijų;

 -policija ar kita teisėsaugos institucija -  apie užsienietį, kuris yra sulaikytas iki 48 valandų arba nubaustas už administracinį teisės pažeidimą;

 -teismas - apie užsienietį, kuris nuteistas už padarytą nusikaltimą ar nubaustas už administracinį teisės pažeidimą;

 - Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – apie užsienietį, kuris yra sulaikytas ikiteisminio tyrimo laikotarpiui arba atlieka teismo paskirtą bausmę.

 Detalią informaciją galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt .

Leidimas gyventi

Užsienietis, kuris ketina apsigyventi Lietuvos Respublikoje laikinai arba nuolat, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalo gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

Užsieniečiams išduodami šie leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje: leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas užsieniečiui neatsižvelgiant į jo amžių. Dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui iki 18 metų gali kreiptis tokio užsieniečio tėvai arba kiti teisėti atstovai.

Užsienietis, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, ketinantis pradėti dirbti ar verstis kita teisėta veikla arba ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų gyventi Lietuvos Respublikoje, privalo gauti laikinąjį leidimą.

Europos Sąjungos valstybės narės pilietis turi teisę gauti laikinąjį leidimą, jeigu jis ketina: įsidarbinti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį, verstis ūkine-komercine veikla Lietuvos Respublikoje, teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje, gauti paslaugų Lietuvos Respublikoje, gyventi Lietuvos Respublikoje, turėdamas teisėtą pragyvenimo šaltinį, gauti išsimokslinimą įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotoje mokymo įstaigoje.

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariai turi teisę gauti laikinąjį leidimą, kai atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su juo ar pas jį.

Prašymą išduoti laikinąjį leidimą Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ir jo šeimos nariai turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, o tokie užsieniečiai, esantys Lietuvos Respublikoje teisėtai, – migracijos tarnybai.

Pašymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariams išduoti laikinąjį leidimą nagrinėja ir atitinkamą sprendimą priima Migracijos departamentas per vieną mėnesį nuo jo pateikimo. Laikinasis leidimas išduodamas iki penkerių metų, išskyrus studentus, kuriems laikinasis leidimas išduodamas  vieneriems mokslo metams.

 Užsieniečiui, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, leidimas nuolat gyventi išduodamas, jeigu: jis teisėtai gyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus, turi gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, turi teisėtą pragyvenimo šaltinį Lietuvos Respublikoje. Leidimas nuolat gyventi užsieniečiui įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.

Išsamią informaciją galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu: www.migracija.lt.

Naudingos nuorodos:

Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ darbuotojai vieno langelio principu teikia konsultacijas visiems sugrįžusiems ar apie grįžimą galvojantiems lietuvių emigrantams bei visiems, norintiems atvykti į Lietuvą. Informacija teikiama darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su grįžimu susijusiais klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 800 22922 (nemokama tel. linija Lietuvoje) ir +370 52 51 43 52 (skambinant iš užsienio), internetu (skype: Migracijos informacijos centras) bei el. paštu (mic@iom.lt).

Renkuosi Lietuvą“ internetiniame tinklapyje talpinama įvairi, su grįžimu į Lietuvą susijusi informacija:


• darbas ir įsidarbinimas Lietuvoje;
• socialinės garantijos;
• su grįžimu susijusios organizacijos ir iniciatyvos;
• šalies regionų situacija darbo rinkoje;
• šeimos narių užsieniečių integracija;
• švietimas; 
• sveikatos apsauga;
• jau grįžusių lietuvių ir į Lietuvą atsikrausčiusių užsieniečių patirtys.

Daugiau informacijos galite rasti čia: www.renkuosilietuva.lt  

 

 

 

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.10.10 10:41